Aan de jeugdleden en hun ouders/verzorgers
Hieronder volgen enkele (gedrags)regels en afspraken, die bedoeld zijn om de jeugdschaakavonden goed te laten verlopen:
P.S.