Aanwezigheidsafspraken
De volgende personen hebben een aanwezigheidsafspraak.
Dit houdt in dat zij automatisch worden ingedeeld voor de interne competitie.
Bij afwezigheid moet men zich dan tijdig afmelden bij de interne wedstrijdleider, Michiel Spook (06-24783785).

N.B. Aanwezigheidsafspraken gelden totdat ze worden opgezegd, dus ook over seizoenen heen.