Criteria voor kleurbepaling
Bij de indeling voor de interne competitie zijn de criteria voor kleurbepaling als volgt:

  1. Kleursaldo; als speler A een kleursaldo van 1 heeft en tegen speler B speelt, die een kleursaldo van 0 heeft, speelt speler A met zwart.
    Een positief kleursaldo betekent meer wit partijen, negatief betekent meer zwart partijen.

  2. Bij een gelijk kleursaldo en geen eerdere ontmoetingen tussen twee spelers, heeft de hoogst geplaatste speler zwart.

  3. Als twee spelers een tweede keer tegen elkaar spelen worden de kleuren omgedraaid.
    Als speler A de eerste keer wit had, heeft die nu zwart.
    Bij een eventuele derde ontmoeting heeft speler A weer wit, ongeacht het kleursaldo!